Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Overenskomst Jordbruks og gartnerinæringene

Jordbruks- og gartnerinæringene – overenskomst nr 525 Siste nytt lønnsoppgjøret 2018: (Oppdatert 27. april 2018) Last ned Excel-ark som viser minstelønnstabellen for jordbruk og gartneri Minstelønnssatsene i overenskomsten for jordbruk og gartneri skal heves...

Nyhetsbrev uke 20

Kom, mai, du skjønne, milde, gjør skogen atter grønn, og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn! Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så! Akk, kjære mai, hvor gjerne gad...

Nyhetsbrev uke 19

Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell, fra eng og mo med furutrær fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær, møter du landet...

Statens tilbud – velferdordningene

Statens tilbud – velferdordningene Staten la i begynnelsen av mai fram sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremmet. Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Øk i...