Timefordeling Oppdrag

Her ser du oversikt over oppdrag utført av LMH i 2017

og fordeling av disse fordelt på sykdom og ferie fritid i perioden jan-okt 2017 sett opp mot 2016/2015