Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

LMH overtar beredskap i Kåfjord og Tromsø

Etter ønske fra medlemmene i Tromsø og Kåfjord, så overtar Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland beredskapen i kommunene Kåfjord og Tromsø fra 01.aug 2018 Troms Landbruk valgte å legge ned virksomheten 31.07.2018 og har henvendt seg...

Overenskomst Jordbruks og gartnerinæringene

Jordbruks- og gartnerinæringene – overenskomst nr 525 Siste nytt lønnsoppgjøret 2018: (Oppdatert 27. april 2018) Last ned Excel-ark som viser minstelønnstabellen for jordbruk og gartneri Minstelønnssatsene i overenskomsten for jordbruk og gartneri skal heves...

Nyhetsbrev uke 20

Kom, mai, du skjønne, milde, gjør skogen atter grønn, og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn! Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så! Akk, kjære mai, hvor gjerne gad...

Nyhetsbrev uke 19

Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell, fra eng og mo med furutrær fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær, møter du landet...