Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Enklare å få dispensasjon frå kravet til næringsinntekt for sjukmeldte jordbrukarar som søkjer tilskot til avløysing For å få tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel mv., må den avløste ha hatt ei gjennomsnittlig...

Info Nyhetsbrev uke 5

MARS 13 Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte. Vi legger årets Årsmøte i LMH til Rå Vgs på Borkenes den 13.mars kl 11.30-13.30 Da dette legges til lunsj-tid. så vil...

Dyktige avløsere er populære

Hilde Lill Dahl har ansvaret for at 30-35 avløsere har arbeid til enhver tid, men det er ikke noe problem. Nå kan bøndene få hjelp til mer enn avløsning i fjøset Klikk på bildet...