Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017

Jordbruksforhandlingene 2017 Landbruksmeldingen viser at regjeringen vil fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid. Hvis dette blir en realitet, kan det etter hvert bli vanskelig å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig for å tilfredsstille beredskapen ved...

Info nyhetsbrev uke 8

Share this email: Vinteren er godt over oss og våre dyktige avløsere er i oppdrag over vårt område. Vi er en god bemanning, der de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i...

Enklare å få dispensasjon frå kravet til næringsinntekt for sjukmeldte jordbrukarar som søkjer tilskot til avløysing For å få tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel mv., må den avløste ha hatt ei gjennomsnittlig...

Info Nyhetsbrev uke 5

MARS 13 Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte. Vi legger årets Årsmøte i LMH til Rå Vgs på Borkenes den 13.mars kl 11.30-13.30 Da dette legges til lunsj-tid. så vil...