Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Statens tilbud – velferdordningene

Statens tilbud – velferdordningene Staten la i begynnelsen av mai fram sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremmet. Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Øk i...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Nyhetsbrev uke 10

Våren er snart i emning, men det e vel ei god stund te vinteren slipper 🙂 Vi har relativ god bemanning, der de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er i jobb, men vi...

Ole er i eksklusivt selskap

Utdrag fra artikkel i BLV 09.03.2018 I fjøsen på Holmsnes står Hanna og 17 melkekyr og hilser godmodig på Ole. De virker ganske fornøyd med hverandre, og det har de grunn til. Det er...