Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Enklare å få dispensasjon frå kravet til næringsinntekt for sjukmeldte jordbrukarar som søkjer tilskot til avløysing

For å få tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel mv., må den avløste ha hatt ei gjennomsnittlig årlig næringsinntekt på minst ½ G fra jordbruksforetaket. Landbruks- og matdepartementet har gitt nye retningslinjer for når det kan gis dispensasjon fra dette kravet.

Klikk for å lese artikkel fra Landbruksdirektoratet her