Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Årets avløser i Nordland

Årets avløser i NLT
Vi i LMH er stolt av årets avløser i Nordland Damian Szmelter

Årets avløser Damian Szmelter sammen med stolt Avdelingsleder Hilde Dahl