Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Årsmøtet 2022

Ja da hadde vi fått gjennomført Årsmøtet vårt. Selv om det var få deltakere, så var det godt engasjement blandt de oppmøtte. Vi fikk valgt nytt styre, der John Christian Elvenes Stoltz fortsetter som styreleder. Da Elisabeth Hokland valgte å ikke ta gjenvalg, så takker vi henne for hennes bidrag i styret.
Vi ønsker nytt styremedlem Lill Helen Dahl Johansen velkommen i styret. Som informert om på Årsmøtet så vil LMH øke påslaget sitt noe grunnet økte kostnader til pensjonssparing og ha blitt tilgodesett mindre i Administrasjonstilskudd fra Statsforvalteren. 
Vi i LMH samt Årsmøtet har signalisert at vi ønsker å bidra inn mot flyktningkrisen ved å ta aktuelle med kompetanse inn i vårt felleskap.

 

Styret i LMH Funksjon
John Kristian Elvenes Stolz Styrets leder
Geir Johnny Johansen Nestleder
Edmund Ludvigsen Styremedlem
Svein Arne Simonsen Styremedlem
Lill Helen Dahl Johansen Styremedlem
Lukasz Kutarba Styremedlem ansatt
Even Magnar Hanssen Daglig Leder
Odd Martin Sande 1.Varamedlem
Lars Nicolaisen 2.Varamedlem
   
Valgkomite LMH Funksjon
Karl Robert Hauge Leder 2022-2023 (Ofoten)
Anton Pettersen Leder 2023-2024 (Sør-Troms)
Ronny Hansen Leder 2024-2025 (Vesterålen)
Jon Kristian Sommerseth Vara Ofoten
Jan Erik Ottestad Vara Sør-Troms
Elisabeth Hokland Vara Vesterålen