Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Årsoppgave inneværende år

Årsrapport inneværende år
Trenger du informasjon om hvor mye du har brukt til ferie og fritidsavløsing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp

Menyen
Når du har logga inn i kundeportalen finner du menyen på venstre side. Årsrapport er lagt inn under Dokumenter. Når du trykker på dokumenter finn du dokumenta som er tilgjengelig for deg. Du skal velje «Årsrapport frå NLT inneværende år».

Årsrapport
«Årsrapport frå NLT- Inneværende år» ligger der som et PDF dokument. Når du trykker på dokumentet blir dokumentet lasta ned og du kan åpne det.

Her finner du informasjonen du trenger for å søke tilskudd.