Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland legger vekt på å ha gode medarbeidere. For å holde på god og stabil arbeidskraft er det viktig med god personalforvaltning.

Vi tilbyr våre ansatte:

  • Ordnede arbeidsforhold
  • En arbeidsgiver å forholde deg til
  • Tariff/riktig lønn i forhold til kompetanse
  • Personaloppfølging
  • Gode forsikringsordninger
  • Opplæring/kurs
  • OTP(obligatorisk tjenestepensjon)
  • Bedriftshelsetjeneste