Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Vil du arbeide i landbruket?

Er du pålitelig, ansvarsbevisst og liker dyr?

Dersom du ønsker å jobbe som avløser i landbruket i Nordland og Troms, så er Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland den første du bør kontakte. Gjennom oss får du som avløser ordnede arbeidsforhold. Det gjelder enten det er arbeid på hel- eller deltid. Vi sørger for arbeidsavtaler, lønn, forsikring, arbeidsplan og ordnet fritid.

Det stilles ulike krav til ulik kompetanse i forhold til faste stillinger, landbruksvikarer og de som vil arbeide deltid eller som tilfeldig hjelp. Vi kan organisere opplæring og kurs og arbeider kontinuerlig for trivsel og trygghet i arbeidet. Bonden er den som til syvende og sist alltid har ansvaret for arbeidsmiljøet på sitt bruk.

Er avløseryrket noe for deg?

  • Vil du ha et ansvarsfullt, selvstendig og lærerikt yrke?
  • Vil du arbeide i friluft, i pakt med dyr og naturen?
  • Vil du få nyttig praksis for videre utdanning?
  • Vil du være med å produsere mat?
  • Vil du bruke kroppen din?
  • Vil du ha et variert yrke?

Ta kontakt med oss eller en gårdbruker du kjenner!

Her er en liten presentasjon som er laga av NLT, som sier noe om hva avløseryrket er og hva vi kan gjøre for deg som avløser.

Er avløseryrket noe for deg?