Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Lønningsdag er den 10. hver måned.

NB!  – Er du ny som avløser, husk at vi trenger ditt fødsel- og personnummer, kontonummer og e-postadresse før vi kan betale ut lønn.

Feriepenger utbetales ca. 10. juni dersom annet ikke er avtalt.

Frist for innlevering av timelister er den 10. i hver måned, med mindre annen informasjon er formidlet ut.

For deltidsavløsere og andre som leverer timelister må dato for arbeidet oppgis på timelistene.  Timelisten leveres inn, og signeres/godkjennes, elektronisk i Web Temp. Ta kontakt for tilgang.

Mer informasjon om Web Temp finner du her

Avløserplanen for 2019 kan du laste ned her (Avløserplan-2019)

Her er overenskomst-for-jordbruk-og-gartneri

Her finner du oversikt over gjeldende minstelønnssatser.

Vær oppmerksom på at dette er minstelønnstariffen uten tillegg for helg og delt dag.