Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Ved årsskiftet til 2015 gikk vi over til et nytt system for registrering og signering av timelister.


Web Temp er navnet på programmet vi nå bruker, og er et program som er utviklet for vikarbyrå i Norge og Norden. De siste årene har det vært gjort en rekke tilpasninger så det skal kunne brukes av avløserlag også. Programvaren er levert av Websystemer AS som utviklet programvaren for bemanningsutleie og rekruttering siden 1995 og den er brukt av medlemslag av Norske Landbrukstjenester siden 2008, noe som gjør programvaren svært innkjørt og trygg for oss å velge.

Avløsere, landbruksvikarer og andre ansatte registrerer nå sine  timelister elektronisk, og får dem signert elektronisk. Bønder og andre kunder kan nå behandle/godkjenne elektronisk innsendte timelister og hente opp informasjon om egen reskontro, fakturaer mm. I høyrefanen på startsiden på nettsiden vår finner du linkene til innloggingsportalen.
Her skriver du inn brukernavn og passord som du har fått på mail.

Pålogging ansatt

Pålogging kunde

 

Vi har også flyttet datoer for frist innlevering/godkjenning av timelister samt utlønningsdato.
Timelister må være levert og godkjent innen den 6. hver måned og utlønning vil skje den 10. hver måned. Det vil si at timelistene skrives for en hel mnd, fra første til siste dag i mnd.