Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Hva betyr dette for deg som ansatt?

 • Du kan nå føre timer rett på mobil, pc eller nettbrett
 • Du kan sende inn digitalt.
 • Du slipper å kjøre lange turer for å få underskrifter på timelisten
 • Timelisten er hos oss 3 sekunder etter at bonden har «signert»

Hva skal til for at du skal kunne bruke det?

 • Du må være registrert hos oss med all nødvendig info samt ha arbeidsavtale i orden.
 • Det må være avtalt hvem du jobber hos og til hvilken lønn
 • Du må ha en mail adresse.
 • Vi oppretter et «oppdrag» som er koblingen mellom deg og bonden
 • Du må sjekke med bonden om det er ok med digitale timelister, ikke alle bønder vil ha det.

Hvordan bruke digitale timelister?

 • Du logger inn og fører timer dag for dag med klokkeslett for når du begynner og når du er ferdig
 • Dersom du har avtale om delt dag tillegg settes 1 i delt dag, er det på to forskjellige gårder setter du 0,5
 • Dersom du har avtale om kjøring skrives km i egen rubrikk, husk å trekke fra egenandel på 10 km pr dag.
 • Du bruker knappen «Foreløpig kladd» for å lagre timelister fra dag til dag frem til du skal levere.
 • Se over at du har fylt ut rett og bruk knappen «innlever timelisten for endelig behandling» når det er på tide å levere, du kan trekke listen tilbake og redigere helt frem til bonden godkjenner den.
 • For bonde uten Web Temp kan du ta utskrift for å få signatur, du trykker da også på «innlever» slikt at vi kan godkjenne den etter å ha fått listen med signatur på.

Ting du må være obs på. 

 • Dersom du normalt jobber på Ferie/fritid for en bonde, og bonden blir syk, så skal IKKE sykdomsavløsning føres i samme listen, ta kontakt med oss da, så lager vi en egen liste/oppdrag for deg for den aktuelle perioden, dette for at bonden skal kunne få refundert sine utgifter ved sykdom.
 • Du som ansatt må passe på at timelisten din er hos oss i tide, og du kan se på siden din om bonden har godkjent den, hvis det nærmer seg fristen og den ikke er godkjent bør du ta en telefon til bonden.
 • Den utregnede lønn som vises på timelisten din kan avvike noe, selv om den normalt er rett.