Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Avtale om smittevern

Arbeidstilsynet skal nå i alle planlagte tilsyn kontrollere at foretak som leier inn arbeidskraft (oppdragsgiver) og foretak som leier ut arbeidskraft (LMH), har gode smittevernrutiner og følger smittevernreglene i de ulike forskriftene.

Arbeidstilsynet anbefaler at det blir utarbeidet en skriftlig avtale mellom partene om smittevern. Ansvarsfordelinga skal komme fram i internkontrollen til både oppdragsgiver og landbrukstjenestene. Arbeidstilsynet kan kontrollere at både vi som arbeidsgiver og du som oppdragsgiver har rutiner og tiltak som er gode nok for å imøtekomme kravene om smittevern.

Smittevern:
Det skal alltid være rutiner og tiltaksplaner som verner både innleid arbeidskraft og evt. egne ansatte. I tiden fremover vil Arbeidstilsynet ha ekstra fokus på følgende punkt:

  • kartlegge og risikovurdere faren for spredning av koronavirus
  • ha en plan for tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av viruset
  • ha gode daglige rutiner for renhold for å minimere smitterisikoen, og alltid ha tilgjengelig smittevernutstyr for de ansatte
  • Arbeidstakerne skal til enhver tid få opplæring i smitteverntiltakene på et språk de forstår. Det samme gjelder oppslag med smittevernrutiner.

Utfyllende informasjon om hva Arbeidstilsynet legg vekt på finner du her.

Innkvartering:
I tiden framover vil Arbeidstilsynet ha ekstra fokus på følgende punkt:

  • Ansatte i karantene skal ha enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken/matservering
  • Rutiner og/eller tiltak for å ivareta grunnleggende smittevern (handvask, holde avstand osv.)
  • Rutiner og tiltak for ekstra nøye renhold
  • Bruk av vaskemaskin med temperatur på minimum 60 grader
  • Rutiner og tiltak for ansatte som får symptom/påvist smitte
  • Rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har gjennomført innreisekarantene (der dette er aktuelt)

Regelverk for innkvartering: Arbeidsmiljølova § 4-4    Arbeidsplassforskrifta kap. 3  Arbeidsmiljølova §14-15(2) bokstav c

Kostnad ved karanteneopphold:

Kostnader ved karanteneopphold blir belasta oppdragsgiver.
Generelle smittevernrutiner, men også smittevernreglene i Covid-19-forskrifta, forventer vi at du som oppdragsgiver har på plass til enhver tid. Dersom det ikke er på plass, er det viktig at vi får tilbakemelding om dette snarest mulig.

Her ligger denne siden i utskriftsvennlig versjon:

Avtale smittevern LMH