Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Gårdsbesøk

Gårdsbesøk

Landbrukstjenesten har vært på gårdsbesøk nylig, og vi har hatt fokus på sauebønder. Vi ser at lamminga går veldig greit i år hos dem som vi har møtt, og da vi er nå inne

LES MER »