Category: informasjon

Krav om sikkerhetsopplæring

Vi sender ut i disse dager informasjon som en påminnelse til alle våre kunder og ansatte som handler om lovpålagt sikkerhetsopplæring i bruk av maskiner og utstyr.