Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Jordbruksoppgjer

Overenskomst Jordbruks og gartnerinæringene

Jordbruks- og gartnerinæringene – overenskomst nr 525 Siste nytt lønnsoppgjøret 2018: (Oppdatert 27. april 2018) Last ned Excel-ark som viser minstelønnstabellen for jordbruk og gartneri Minstelønnssatsene i overenskomsten for jordbruk og gartneri skal heves

LES MER »

Jorbrukets krav til jordbruksforhandlingene

I dag la Bondeorganisasjonene fram sitt krav til jordbruksforhandlingene 2017. Mye godt å lese. I lenkene finner du hele kravet og en kortere versjon som omhandler velferdsordningene. Jordbrukets krav – Heile dokumentet Jordbrukets krav

LES MER »

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017

Jordbruksforhandlingene 2017 Landbruksmeldingen viser at regjeringen vil fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid. Hvis dette blir en realitet, kan det etter hvert bli vanskelig å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig for å tilfredsstille beredskapen ved

LES MER »