Category: Jordbruksoppgjer

Overenskomst Jordbruks og gartnerinæringene

Jordbruks- og gartnerinæringene – overenskomst nr 525 Siste nytt lønnsoppgjøret 2018: (Oppdatert 27. april 2018) Last ned Excel-ark som viser minstelønnstabellen for jordbruk og gartneri Minstelønnssatsene i overenskomsten for jordbruk og gartneri skal heves...

Jorbrukets krav til jordbruksforhandlingene

I dag la Bondeorganisasjonene fram sitt krav til jordbruksforhandlingene 2017. Mye godt å lese. I lenkene finner du hele kravet og en kortere versjon som omhandler velferdsordningene. Jordbrukets krav – Heile dokumentet Jordbrukets krav...

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017

Jordbruksforhandlingene 2017 Landbruksmeldingen viser at regjeringen vil fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid. Hvis dette blir en realitet, kan det etter hvert bli vanskelig å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig for å tilfredsstille beredskapen ved...