Category: Nyheter

Innstilling fra valgkomiteen i LMH

Valgkomiteen i LMH har bestått av: Arne Lund – Leder, May Anita Østingsen, Karl Robert Hauge.
Da noen av de sittende styremedlemmene har valgt å ikke ta gjenvalg, så inneholder innstillingen  nye navn til styret i LMH.

Nye innreiserestriksjoner

Etter diverse avklaringer er dette den informasjonen vi har mottatt til nå; Oppdatert oversikt over samfunnskritiske funksjoner inneholder nå spesifikt husdyr og grønt. Oppdatert oversikt ligger her (per 3. februar 2021) Det er arbeidsgiver...

Avtale om smittevern

LMH er pliktig til å inngå avtale om smittevern med alle våre oppdragsgivere. Vi har sendt ut e-post med en slik avtale til alle våre kunder/medlemmer

HMS i landbruket

UiT Norges arktiske universitet starter opp et desentralisert studie i HMS landbruk med søknadsfrist 9. desember 2020. Universitetet i Tromsø er i ferd med å utvikle kurs og styringssystemer for HMS og sikkerhet i...