Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Dyktige avløsere er populære

Hilde Lill Dahl har ansvaret for at 30-35 avløsere har arbeid til enhver tid, men det er ikke noe problem.
Nå kan bøndene få hjelp til mer enn avløsning i fjøset

Klikk på bildet for å lese artikkelen