Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Elektronisk søknads og saksbehandlingssystem ved sykdomsavløysing

Det er flere som er usikker på hvilke roller eller rettigheter man må få delegert fra medlemmene for å kunne sende inn søknad om tilskudd ved avløsning ved sykdom.
Dette gjelder når de vil at LMH skal utføre denne tjenesten for dem.
MEN er dere usikre, ta kontakt med oss

Les mer om det her