Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Enighet om fordeling av midler i jordbruksforhandlingene

Partane i jordbruksforhandlingene er nå blitt enige om fordeling av de midlene som ble stilt til rådighet gjennom politisk enighet mellom regjeringen og Venstre.

Noen av hovedendringene ser ut til å være følgende;

  • Målprismodell for gris ble videreført.
  • Ingen fjerning av det generelle beitetilskuddet.
  • Negative virkninger for små og mellomstore bruk er redusert.

Når det gjelder velferdsordningene så ser det ut som det blir en økning i tilskuddet til sykdom på kroner 25 per dag fra 2018.

 

Regn på jordbruksavtalen 2017