Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Frivillig – elektronisk søknad tilskudd avløsning

Info fra 

Det er frivillig å benytte det elektroniske skjemaet i Altinn, men alle som gjør det og som er berettiget til tilskudd vil motta tilskuddet raskere enn de som søker på papirskjema.

Ved sykdom, fødsel osv kan landbruksforetak søke om tilskudd til avløsning. Det samme gjelder ved gårdbrukers dødsfall, men da er det etterlatte som er berettiget til tilskudd.

Vi har tidligere gått ut med informasjon om at landbruksforetak må gå over fra papirskjema til elektronisk søknad i høst, i tråd med informasjon om dette fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen. Det er ikke riktig. Det er en fordel med så mange elektroniske søknader som mulig, men lovhjemmelen for å kreve elektronisk søknad mangler foreløpig.

Det er frivillig å benytte det elektroniske skjemaet i Altinn, men alle som gjør det og som er berettiget til tilskudd vil motta tilskuddet raskere enn de som søker på papirskjema.

Hvis/når det kommer endringer som gjør at søkere må søke elektronisk via Altinn vil vi sende ut informasjon om det til kommunene og landbruksorganisasjonene.

 

Se mer her