Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Gårdsbesøk

Landbrukstjenesten har vært på gårdsbesøk nylig, og vi har hatt fokus på sauebønder.
Vi ser at lamminga går veldig greit i år hos dem som vi har møtt, og da vi er nå inne i den travleste tiden for sauebøndene, kan det være godt med pust i bakken imellom slagene