Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Gjennomført sikkerhetskurs i bruk av motorsag

Motorsagkurs

Her hadde vi instruktør Jon Erik Solberg som gjennomførte sikkerhetskurs i bruk av motorsag