Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Håndtering av Korona og smittefaren

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte.
Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.
LMH ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården.

Våre medlemmer produserer mat og gjør en viktig jobb for samfunnet.
Det er viktig både for matforsyningen og for dyrevelferden at de holder seg friske.
Det må tas høyde for at bonden kan bli syk, og da er det viktig å ha ting på plass til avløseren som stepper inn.

  • Gå over din vanlige smittesluse og pass på at den er rein, at det er mulighet for håndvask med såpe og tørkepapir og reine klær og støvler til avløseren.
  • Ha vernebriller lett tilgjengelig.
  • Skaff engangshansker eller nye gummihansker som avløseren kan bruke ved desinfeksjon før oppstart av arbeidet.
  • Kjøp inn desinfeksjonsmiddel både til hånddesinfeksjon og til desinfeksjon av utstyr og lignende (desinfeksjonssprit, Virkon, Klorin eller annet godkjent middel).

I verste fall kan bonden bli syk og satt i isolasjon, da må avløseren kunne gå inn og overta.

  • Gå over beredskapsplanen, hvem kan avløseren kontakte hvis brukeren blir syk?
    Ta en gjennomgang med eventuell kontaktperson.
  • Er viktige telefonnummer oppdatert?
  • Pass på at arbeidsbeskrivelsene i fjøset er oppdaterte og forståelige.

 

LMH har laget en Instruks til avløser ved om mistanke Koronavirus samt Beredskapsplan koronavirus

 

Vi oppfordrer medlemmer som har spørsmål om å ta kontakt, særlig hvis dere ikke bruker oss til vanlig.
Nye medlemmer er også velkomne.