Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Har du brukt opp avløsertilskuddet?

Høsten går fort og det nærmer seg årsslutt.  Har du brukt opp hele avløsertilskuddet for 2022?

Vi har nå to lønnskjøringer igjen for november og desember, og har du lønninger som skal utbetales, bør du snarest få registrert timene.

I utgangspunktet skal timene registreres digitalt via Webtemp, men er dette umulig for deg, kan vi registrere de manuelt.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.