Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Har du brukt opp avløsertilskuddet?

 

Det nærmer seg årsslutt og det er veldig at du har brukt opp tildelt avløsertilskudd for 2021  før året er omme.


Det er viktig at du får brukt opp tildelt avløsertilskudd for ferie/fritidsavløsning 2021 FØR året er omme, slik at du er berettiget til like stort tilskudd til neste år.
Info om hva du har benyttet i løpet av 2021 finner du under Tilskuddsoversikt i Webtemp, eller at du kontakter oss
Hvis du ikke har innlogging i Webtemp, så ta kontakt så sender vi deg det

Vi har nå to lønnskjøringer igjen i desember 10.og 22.des, så om dette gjelder deg, så bør du snarest få registrert timene.

 

Ta kontakt om du lurer på noe