Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

HMS i landbruket

UiT Norges arktiske universitet starter opp et desentralisert studie i HMS landbruk med søknadsfrist 9. desember 2020.

Universitetet i Tromsø er i ferd med å utvikle kurs og styringssystemer for HMS og sikkerhet i små og mellomstore virksomheter. Det er tidligere gjennomført HMS i landbruk, VID-6013, to ganger og vil nå kjøre nytt 10 studiepoengskurs vårsemesteret 2021.

Det vil være en kombinasjon av nettundervisning og samlinger.

Kurset er like aktuelt for alle som arbeider i landbruket. Tidligere studenter har vært bønder, tillitsvalgte og ansatte fra landbrukets organisasjoner, avløsere, studenter, veterinærer, arbeidstilsynet, reindrift osv

Nedenfor finner du linker til all informasjon du trenger om studiet.

https://uit.no/Content/709661/cache=20202411130210/UiT_annonse_HMS_i_landbruket_våren%202021.pdf

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT

https://uit.no/utdanning/emner/emne/707994/vid-6013