Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Det viktigste bidraget i HMS- arbeidet er at den daglige virksomheten innrettes slik at uønskede situasjoner ikke oppstår. Verneombudene skal behandle saker som oppstår med en gang, uavhengig av vernerunder.

I følge arbeidsmiljøloven § 3-1 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette skal gjøres gjennom ved at alle enheter i organisasjonen skal utføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Under her vil du finne alt under kategorien HMS i LMH

 

HMS Vernerunder

Håndbok LMH

HMS Avviksbehandling

HMS Risikoanalyser

Regelverk HMS