Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Hovedmålet for LMH er at ingen skal bli syk eller skade seg av å arbeide i bedriften.

Videre er det viktig for LMH at

  • Fungerende rutiner må etableres.
  • Operative verneombud skal være kurset og opererer i begge bedriftens avdelinger
  • De ansatte er LMH’s viktigste ressurs
  • Det skal være trygghet rundt rollen verneombud og dens funksjon
  • HMS skaper sikre og trygge arbeidsplasser
  • HMS forebygger helseskader og for å unngå skade på inventar/bygg
  • HMS-tiltak forbedrer lønnsomheten

Denne guiden forteller deg om hvordan HMS – arbeidet vårt er organisert og den skal inspirere deg til å delta aktivt i dette arbeidet samtidig som den skal klargjøre dine rettigheter og plikter.

Lykke til som HMS-medarbeider i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Kleiva 05.01.2016
Even Hanssen
Daglig Leder