Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Laget skal vite hvilke lover og forskrifter innen HMS som er gjeldende for driften.

For vanlig kontordrift og utleie av avløsere har vi laget en oversikt som du finner under Linker nede til høyre. Dersom laget også leier ut arbeidskraft til annet enn standard jordbruk må de finne ut om det er andre lover eller forskrifter som regulerer denne bransjen. Det er mulig å finne god hjelp på denne siden; http://www.regelhjelp.no

Det er viktig at de ansatte også er klar over hvilket regelverk som gjelder for det arbeidet de utfører, og de skal ha tilgang til dette. Det er mulig å gi de tilgang til oversikt via egen hjemmeside eller ved å sende ut informasjon til den enkelte. Vi vil anbefale at dette blir gjort ved å samle all aktuell informasjon på en egen side på hjemmesiden til laget, og få en bekreftelse på at den ansatte har satt seg inn i dette. NLT har utarbeidet en egen HMS-håndbok på flere språk som du finner her; http://www.landbrukstenester.no/hms/.

 

Du kan se mer om dette om du klikker på link til dokumentet HMS i LMH under her

HMS i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland