Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Avviksbehandling

LMH vil oppfordre alle ansatte til å varsle med en gang det skjer et avvik.
Målet med varslingen er å få gjort noe med forholdet det varsles om så raskt som mulig, dersom det er noe som det vurderes at det bør settes inn tiltak på/rundt.
Det skal i utgangspunktet være en felles måte å varsle på i LMH, men det vil være noe avvik på avløsere og kontoransatte på hvordan varsling foretas.

Varsling til nærmeste leder og orientering til verneombud (for mulig oppfølging mot ledelse).

I tillegg til Arbeidsmiljøloven krever også internkontrollforskriften at LMH som virksomhet forholder seg til følgende lover:

  • Lov om brann- og eksplosjonsvern
  • Forurensningsloven
  • Lov om elektriske anlegg og utstyr

Skjema:

 

Varsling av kritikkverdige forhold