Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m

Kun da kan vi garantere for forsikringer m.m.

Skulle uhellet være ute under arbeidet, enten det er personskade eller skade på utstyr eller annet, er du forsikret gjennom vår ansvarsskadeforsikring.

Her finner du mer informasjon om våre forsikringer.