Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info fra nyhetsbrevet

Info fra avløserlaget

Vi er pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb.
Dette kan imidlertid skape litt bry når vi får korttidsoppdrag, men vi klarer som oftes å løse dette.

Vi har dette året fått flere avløsere i fast turnus, både på Hadseløya, Andøya, Lofoten, Grytøya, Kvæfjorden og Ballangen.
Dette er kjæmpeflott og veldig forutsigbart for avløserne og selvfølgelig også for gårdbrukerne.

I sommer har vi hatt sesongarbeidere som har arbeidet godt, og vi har også et team som setter opp nettingsgjerder. Akkurat nå holder de på i Steigen.
Vi har også to som påtar seg snekkerarbeid.

Norskkurset går sin gang, og flere har begynt å snakke norsk.
Nå må vi alle være konsekvente med å snakke norsk til de i stedet for engelsk, slik at de får språket inn i det daglige.

Sykeavløsning.
Vi registrerer en nedgang i sykeavløsning, og dette skyldes en god del de nye forskriftene fra SLF. Det er ikke lenger mulighet til å søke dispensasjon for refusjon etter 12 mnd. sykemelding. Vi har dessverre flere gårdbrukere som har vært langtidssykemeldt i over 12 mnd i påvente av operasjon, og de må nå dekke alt selv.

Vi har også dyktige vaskehjelper tilgjengelig i enkelte områder, Ballangen, Kjelbotn og Sortland.
Ta kontakt.

Her ser dere Marcin Jan og Josef Adam som holder på med gjerding i Steigen
Steinsland Steigen September 2016

Vesterålen Matfestival

10.-18.sept 2016

Vesterålen Matfestival starter i morgen 10.sept og varer ut til 18.sept.
Her ser dere årets program
Velkommen skal dere alle være

Klikker dere under her, kan dere se vår fantastiske Festivalavis

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323