Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info fra nyhetsbrev uke 45

Her finner du nyhetsbrev uke 45 fra LMH

Klikk her for å gå direkte inn i nyhetsbrevet

 

Info fra avløserlaget

Ja nå nærmer det seg vinter i det ganske land. Kulda begynner å sette inn og våre avløsere er klar for å tilby sine tjenester til bøndene som har behov for ferie og sykdomsavløsning i vinter.

Vi er godt bemannet, og de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb.  Og vi ser at oppdragene er ulike, hva gjelder lengde og type. Men vi er fleksible, veldig fleksible, der vi som regel får en løsning på de oppdrag vi får inn.

Utvikling og utvidelse av av våre tjenster og produkter er noe vi har satt i fokus. Vi jobber videre med å utvikle og oss og derav utvide vårt produktspekter utover det kun å være et rent avløserlag for landbruket.
Vi har for eksempel satt opp team som setter opp gjerder, team som tar snekkeroppdrag, samt at vi nå kan tilby vaskehjelp i enkelte områder. Med andre ord er det flere former for vedlikeholdsarbeid som vi kan tilby. Ta kontakt for å se om vi kan dekke deres behov.

Vi har dette året fått flere avløsere i fast turnus, både på Hadseløya, Andøya, Lofoten, Grytøya, Kvæfjorden og Ballangen.
Dette er kjempeflott og veldig forutsigbart for avløserne og selvfølgelig også for gårdbrukerne.

Hva gjelder språk, så har dette vært prioritert det siste året, og vår oppfordring er at alle må være konsekvente. Snakk norsk til avløseren. Snakk norsk til avløseren i stedet for engelsk, slik at de får språket inn i det daglige.

Ta kontakt for å få mer informasjon

Årets Avløysarar 2016 vart heidra med NLT-klokke, diplom og blomar på Haustsamlinga til Norske Landbrukstenester. F.v. Kjetil Solli frå Nord-Trøndelag, Piotr Brymora frå Sør-Trøndelag, Michael Bobowski frå Vest-Agder, Kristofer Bermingrud frå Buskerud og Esten Odden frå Hedmark. Knut Leknes frå Hordaland, Lillian N. Bergersen frå Møre og Romsdal, Leif Remmen frå Oppland og Per Albin frå Østfold er og kåra til Årets Avløysar, men var ikkje tilstades under Haustsamlinga. (Foto:NLT)

Årets avløsere 2016

Norske Landbrukstenester er en medlemsorganisasjon for avløserlagene/landbrukstjenestene i Norge. Totalt er det 92 medlemslag som representer rundt 15.000 aktive bønder. Medlemslagene lønnet i fjor avløsertjenester for ca. 1,4 milliarder NOK fordelt på ca. 5.500 årsverk.
Hvert år siden 2000 er årets avløser kåret. Bakgrunnen for dette er å få oppmerksomhet mot den viktige ressursen avløseren er for landbruket. Kåringen skjer fylkesvis.

Planlegg ferie 2017 NÅ

Alle som trenger ferieavløsning i 2017 ber vi om at dere allerede nå tar kontakt med Landbrukstjenesten for å registrere oppdrag

Ønsker du å booke, så ta kontakt med :
Hilde Lill Dahl på  hilde.dahl@n-lt.no / mobil +4790788531 eller Even Hanssen even.hanssen@n-lt.no / mobil +4796239323

Nytt dyrehelseregelverk i EU – landdyr og akvatiske dyr

Nytt regelverk om kontroll av dyrehelse ble vedtatt i EU 9. mars 2016 og publisert i Official Journal 31. mars 2016. Regelverket fornyer og erstatter dagens EU regelverk, som også er gjeldende regelverk i Norge. Det nye regelverket er vedtatt som en forordning og vil oppheve nærmere 40 tidligere rettsakter i EU

MRSA påvist i slaktegrisbesetning på Haugalandet

Det er funnet antibiotikaresistente MRSA-bakterier i en slaktegrisbesetning på Haugalandet.

Avløsertilskudd

Husk å søke avløsertilskudd

I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

  • Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
  • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist)
  • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar 2018.


Det er derfor viktig at alt som skal faktureres i 2016 blir fakturert i 2016. Når det gjelder kjøring av lønn/faktura fra Landbrukstjenesten, så er siste kjøring 10.des 2016.