Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info fra nyhetsbrev uke 51

Ledig avløser i julen

Vi har en avløser disponibel i Hadsel, så det er store muligheter for noen fridager i jula.

Først til mølla……

Bare kontakt oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Er dine ansatte «smittesikre»

Koorimp har utarbeidet «Smittesikker», som er opplæringsmateriell i smittevern for utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet finnes i norsk versjon og er oversatt til engelsk, russisk, polsk, estisk, latvisk og litauisk.
«Smittesikker» forsøker å ta høyde for at det er forskjell på kompetansen hos de utenlandske ansatte. Det inneholder en del faglig informasjon. Men det er også mulig å konsentrere seg om det aller viktigste som er samlet i egne faktarammer, under overskriften «Hva skal du gjøre».

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Planlegg ferie 2017 NÅ

Alle som trenger ferieavløsning i 2017 ber vi om at dere allerede nå tar kontakt med Landbrukstjenesten for å registrere oppdrag

Ønsker du å booke, så finner du kontaktinformasjon under her

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved