Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info nyhetsbrev uke 10

Hei
Nå er det Årsmøtetid, og vi skal ha årets Årsmøte på Borkenes den 13.mars.
Håper de fleste tar seg tid til å komme på Årsmøtet. Vi hadde også satt pris på om de som kommer gir en tilbakemelding på dette med hensyn på lunsjbestilling. (se mer info lenger ned i nyhetsbrevet).
Vi ønsker vel møttDe fleste av våre dyktige avløsere/ landbruksvikarer er godt aktivisert og på oppdrag..
Vi har måtte gjøre noen endringer på oppdrag grunnet mye sykdom der vi har måttet flytte på avløsere for å kunne sette inn der det trengs beredskapsvaløsning.
Vi takker for forståelsen og velvilje fra våre medlemmer for de som har blitt berørt av dette, og så ønsker vi god bedring til de som er syke.

Ellers så jobbes det intens i vår organisasjon (NLT) opp mot Jordbruksforhandlingene 2017, der Landbruksmeldingen viser at regjeringen vil fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid.
Hvis dette blir en realitet, kan det etter hvert bli vanskelig å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig for å tilfredsstille beredskapen ved sykdom og krise hos bonden. Uten nok etterspørsel etter avløsere ved ferie og fritid vil det ikke være igjen arbeidskraft som kan steppe inn på kort varsel ved akutt sykdom og krise.

Vi vil også informere om at vi skal ha et Dronekurs for landbruket ved kursholder Kolbjørn Hoseth Larsen på Kleiva. Vi kommer tilbake med dato.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Mars
13

Husk Årsmøte i LMH

Årsmøte i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Husk å melde deg på

Årets Årsmøte i LMH til Rå Vgs på Borkenes den 13.mars kl 11.30-13.30

Da dette legges til lunsj-tid. så vil det bli servert lett lunsj og kaffe.
Vi ber om at alle som skal være med på Årsmøtet sender info om
påmelding til Årsmøtet til : lmh@n-lt.no / mob 90788531
slik at vi kan få bestilt mest mulig korrekt antall lunsj.

Nyvalg på årsmøtet
Andreas Ole Helskog har i dag meddelt LMH at han trer ut av styret et år før tiden. Dette betyr at årsmøtet må velge en styremedlem ekstra på mandag. Styret oppfordrer alle medlemmer til å vurdere om de kan gjøre et styrearbeid for LMH i et år

Dronekurs

Dronekurs for landbruket ved kursholder Kolbjørn Hoseth Larsen på Kleiva.
(nærmere info om dato, påmelding etc kommer i egen mail)

Kurset
Kurset er for drone-operatører som skal benytte drone i landbruket.

Innspill til jordbruksforhandlingene

Landbruksmeldingen viser at regjeringen vil fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid. Hvis dette blir en realitet, kan det etter hvert bli vanskelig å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig for å tilfredsstille beredskapen ved sykdom og krise hos bonden. Uten nok etterspørsel etter avløsere ved ferie og fritid vil det ikke være igjen arbeidskraft som kan steppe inn på kort varsel ved akutt sykdom og krise..

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Planlegg ferie 2017 NÅ

Alle som trenger ferieavløsning i 2017 ber vi om at dere allerede nå tar kontakt med Landbrukstjenesten for å registrere oppdrag

Ønsker du å booke, så finner du kontaktinformasjon under her

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved