Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info nyhetsbrev uke 16

Da er påsken over, og vi har de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere i jobb.

Det er fortsatt en del av vår bemanning som er i sykeavløsning, noe som gjør det utfordrende å finne nok folk til øvrige oppdrag. Dette medfører problemer for de som ønsker vanlig avløsning. Heldigvis har vi fortsatt forståelsesfulle kunder som «låner» oss avløser for å avhjelpe situasjonen i øyeblikket. Stor takk til dem det gjelder, og så ønsker vi god bedring til de som er syke.
Vi jobber med å skaffe flere avløsere til vår organisasjon, og håper å få på plass noen i løpet av kort tid.

Utvikling og utvidelse av av våre tjenester og produkter er noe vi har satt i fokus. Vi jobber videre med å utvikle og oss og derav utvide vårt produktspekter utover det kun å være et rent avløserlag for landbruket. I tillegg til våre primærtjenester, kan vi tilby ulike former for vedlikeholdsarbeid som snekring, gjerding, vasking etc. Ta kontakt for å se om vi kan dekke deres behov.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Næringskomiteen innstiller på å beholde velferdsordningane

Næringskomiteen har i sin innstilling til ny jordbruksmelding forslått å stoppe forslaget om å avvikle tilskuddet til avløvsning ved ferie og fritid og nedlegging av ordningen for tidligpensjon. Dette er positive nyheter og vi er glad for at flertallet har sett hvor viktige disse ordningene er.

I debatten rundt ny jordbruksmelding har det vært stor fokus på viktigheten av velferdsordningane hos flere partar. Dette viste høringen i Næringskomiteen, og det er positivt at komiteen har snudd regjeringen sin innstilling også i denne saken.  Saken skal nå til Stortinget og dato for debatt og vedtak er foreløpig sett til 25. april. Vi får håpe at Stortinget følger innstillingen fra komiteen.

Rundballer til salgs

Gunnar Ellingsen, Lødingen Vestbygd,  har rundballer til salgs. Ta kontakt på mob 48074052

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Planlegg ferie 2017 NÅ

Alle som trenger ferieavløsning i 2017 ber vi om at dere allerede nå tar kontakt med Landbrukstjenesten for å registrere oppdrag

Ønsker du å booke, så finner du kontaktinformasjon under her

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved