Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info Nyhetsbrev uke 5

MARS
13

Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte.
Vi legger årets Årsmøte i LMH til Rå Vgs på Borkenes den 13.mars kl 11.30-13.30

Da dette legges til lunsj-tid. så vil det bli servert lett lunsj og kaffe

Ledige snekkere
Vårt team av snekkere er nå ledig for oppdrag, så det er bare å kontakte hvis der er interesse

Dyktige avløsere er populære

Hilde Lill Dahl har ansvaret for at 30-35 avløsere har arbeid til enhver tid, men det er ikke noe problem.
Nå kan bøndene få hjelp til mer enn avløsning i fjøset

La bøndene få ta fri

Å holde på avløsertilskuddet er ikke å nedvurdere norske bønder, slik statsråd Jon Georg Dale påstår.

I sin liberaliseringsiver ønsker landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og resten av regjeringen å fjerne dagens ordning med avløsertilskudd. I stedet for at bøndene selv skal rapportere inn og få tilskuddet etterbetalt, vil regjeringen at hver enkelt bonde får tilskuddet som et husdyrtilskudd.

Sosial dumping på jordet

Senterpartiet, NHO og LO frykter sosial dumping og svekket rekruttering til landbruket dersom landbruksminister Jon Georg Dale får flertall for å fjerne avløser­tillegget for ferie og fritid.

Velferdsordningene til bonden – viktig for et bærekraftig jordbruk

Næringskomiteen hadde torsdag 19. januar en åpen høring med bakgrunn i den fremlagte landbruksmeldinga. Norske Landbrukstenester (NLT) var representert med leder Harald Lie og nestleder Bodil Mannsverk. NLT fikk, som de fleste andre, tildelt fem minutter for å fremme våre synspunkter, som naturlig nok omhandlet velferdsordningene til bonden. Du kan i dette innlegget lese hva som ble lagt vekt på fra NLT sin side, men og hva andre har sagt og ment om velferdsordningene.t.

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Planlegg ferie 2017 NÅ

Det er fortsatt mulighet for å booke ferieavløsning.
Alle som trenger ferieavløsning i 2017 ber vi om at dere allerede nå tar kontakt med Landbrukstjenesten for å registrere oppdrag

Ønsker du å booke, så finner du kontaktinformasjon under her

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved