Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Inn på tunet-løft

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 10 mill. kroner til fire utvalgte pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2. Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunen, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Pilotene som nå tildeles midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud. Prosjektene skal gå over en 2-års periode og starter med å involvere deltakende kommuner.

Nordland er tildelt 3 millioner kroner til pilotprosjekt innenfor tjenestepområde skole og pedagogiske tilbud for grunnskole. Her er det Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune som er prosjekteiere og mottar midlene.

Du kan lese mer om saken her.