Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Innmelding i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Som medlem i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland får du som bonde flere fordeler.

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)