Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Innspill til Jordbruksforhandlingene

NLT sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger er nå lagt ut på NLT sine hjemmesider her;

http://www.landbrukstenester.no/jordbruksforhandlingane-2/.

NLT skal i møte med faglagene 5. mars for å fremme vårt syn.

Jordbruksoppgjøret