Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Innstilling fra valgkomiteen i LMH

Valgkomiteen i LMH har bestått av:
Arne Lund – Leder,
May Anita Østingsen
Karl Robert Hauge


Valgkomiteens forslag til nytt styre:

Da noen av de sittende styremedlemmene har valgt å ikke ta gjenvalg, så inneholder innstillingen  nye navn til styret i LMH.
Grete Espejord Arntsen og Paul Saules Lund ønsker ikke gjenvalg.
Edmund Ludvigsen og Svein Arne Simonsen er innstilt som nye styremedlemmer.

Styret i LMH

Funksjon

På valg

John Kristian Elvenes Stolz

Styrets leder, gjenvalg

2021

Geir Jonny Johanssen

Nestleder

2022

Edmund Ludvigsen

Styremedlem, ny

2021

Svein Arne Simonsen

Styremedlem, ny

2021

Elisabeth Hokland

Styremedlem

2022

Lukasz Kutarba

Styremedlem ansatt

 

Even Magnar Hanssen

Daglig Leder

 

Odd Martin Sande

1.Varamedlem, gjenvalg

2021

Lars Nicolaisen

2.Varamedlem, gjenvalg

2021

 

Valgkomite:
Leder valgkomite Arne Lund og Vara Ofoten Helge Sommerseth ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomite LMH

Funksjon

På valg

May Anita Østingsen

Leder 2021-2022 (Vesterålen)

2022

Karl Robert Hauge

Leder 2022-2023 (Ofoten)

2023

Anton Pettersen

Leder 2023-2024 (Sør-Troms, ny)

2021

Ronny Hansen

Vara Vesterålen, gjenvalg

2021

Jan Erik Ottestad

Vara Sør-Troms, gjenvalg

2021

Jan Kistiansen Sommerseth

Vara Ofoten, ny

2021

 

Årsmøtet i LMH blir i år digitalt der datoen for møtet er satt til 24.mars