Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Jorbrukets krav til jordbruksforhandlingene

I dag la Bondeorganisasjonene fram sitt krav til jordbruksforhandlingene 2017.
Mye godt å lese. I lenkene finner du hele kravet og en kortere versjon som omhandler velferdsordningene.