Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Jordbruksforhandlinger 2021 – jordbruket sitt krav

Jordbruket sitt forhandlingsutvalg har i dag presentert sitt krav til årets jordbruksforhandlinger.

Velferdsordninger har blitt prioritert høyt i årets jordbruksoppgjør.

I kravet ligg med anna følgende;

  • Økning i maksimalt tilskudd ved ferie/fritid med kr. 4.000,-, en økning på 4,7 %.
  • Økning i dagsats ved sjukdom med kr 150,-, fra kr. 1.670,- til kr. 1.820,-.
  • Økning  i antall uker en har rett til avløsning ved dødsfall fra 8 til 12.
  • Endringer i regelverk avløysertilskudd ved sjukt barn.
  • Justeringer av regelverk til tidligpensjon.

Det ligger og i kravet forslag til å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe som arbeider med rekruttering av kvinner til landbruket.

Heile kravet fra jordbruket sitt forhandlingsutvalg finner du her.
Kapittelet som gjelder velferd finner du her.