Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Jordbruksforhandlinger – jordbrukets krav velferdsordninger

Jordbruket sitt forhandlingsutvalg har lagt fram sitt krav til årets jordbruksforhandlingene. Kravet har en totalramme på 11,5 milliarder.

Vi og NLT er positive til at mange av våre argument er tatt hensyn til i kravet, men mener at det fortsatt er rom for å gi mer i tilskudd til ferie/fritid for norske bønder. 

Krav innen velferdsordningene inneholder blant annet

  • Økning i tilskudd ferie/fritid på 10 %. Maks tilskudd vil da øke med kr. 8 780 til kr. 96 580 per foretak
  • Økning i tilskudd sykdom med kr. 430 til en maks dagsats på kr 2.100
  • Økning i tilskudd per årsverk landbruksvikar med kr 10.500 til kr 294.400
  • Utvide rett til tilskudd til avløsning ved dødsfall fra 8 uker til 12 uker
  • Innføre ulike endringer i regelverk som allerede er anbefalt.
  • Sette ned en partsammensatt arbeidsgruppe som fram mot 2023 ser på regelverket ved avløsning ved sykdom i forhold til formål og avkorting.

I tillegg så ber jordbruket i sitt krav om at øremerking av 1 million kroner til avløserkurs må gjeninnføres

Den del av kravet som gjeld velferdsordninger finner du her.

Hele kravet finner du her.