Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Kleivakonferansen 2023

Den 7. og 8.mars arrangeres Kleivakonferansen på Sortland Vgs Avd. Kleiva
Dette er en lunsj til lunsj-arrangement. Under headingen «Et hav av muligheter – Utnyttelse av blågrønne ressurser i det grønne skiftet » vil dette være en konferanse hvor det skal legges til rette for innovasjon innen blågrønn næring, innhente kunnskap fra nasjonale forskningsmiljø og koble dette med lokal næring i Vesterålen. Dette er også en anledning til å skape nettverksarenaer for aktørene for fremtidige prosjekter og samarbeid i blågrønn næring. Det blir blant annet fokus på jord, sjøhelse og viktighetene av levende jord – hvordan utnytte de naturgitte ressursene som regionen har.

Vi får blant annet besøk av NIBIO, Dyresku’n, Telemark Technologies, Vesterålen Marine Olje, Andfjord Salmon, Fylkesrådet, Gaia Vesterålen med flere. Festmiddagen står selveste Halvar Ellingsen fra Kvitnes Gård for, et måltid du ikke kan gå glipp av.

Les mer her