Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Kompetansekrav

Med bakgrunn i en tilbakemelding fra en av våre medlemmer så er følgende problemstilling frembrakt:

«Avløserne som tilbys har dessverre ikke alltid forutsetning for å gå inn å være landbruksvikar. Det er ikke for å klage på avløserne som nok gjør så godt de kan. Men det kreves mer for å være landbruksvikar, blant annet må de ha nok kjennskap til drift av gårdsbruk. Når en bonde er alvorlig syk er det ikke alltid noen andre på gården som kan hjelpe til. Det må også være landbruksvikar tilgjengelig ved behov. Dersom det skal fungere må vi som kjøper tjenester kunne få et tilbud som vi har behov for.»

LMH tar slike innspill alvorlig. LMH arbeider kontinuerlig for å rekruttere flere ansatte med høyest mulig kompetanse, men dette er imidlertid en tidkrevende prosess

Utfordringer LMH
LMH sin store utfordring og spesielt i 2017 har vært å rekruttere nok avløsere i forhold til behovet blant gårdbrukerne i vårt område. Det har med andre ord vært en voldsom økning i etterspørsel av våre avløsere i 2017.
Når etterspørselen er der, så må vi skaffe flere i vår organisasjon. Vi har fått noen nyansatte, og etter bondens ønske og krav, så vil en nyansatt ikke ha den erfaring og de kvalifikasjoner som er ønskelig i et krevende arbeid. Men, med den voldsomme økningen i produserte timer vi har hatt i 2017 sammenlignet med tidligere, så har alternativet ofte vært en nyansatt eller ingen avløser. Dette er selvsagt ingen ønskesituasjon men vi arbeider kontinuerlig for å øke kompetansen hos de ansatte.
LMH setter kompetanse høyt, og det er derfor vi er et operativt avløserlag som hele tiden kommuniserer med våre medlemmer slik at de får den kompetanse i sitt oppdrag som de forventer

Medlemmets muligheter
For å ha flest mulig kvalifiserte avløsere tilgjengelig, kan du som gårdbruker og medlem:
– bruke avløser jevnlig
– bruke forskjellige avløsere. Også avløsere kan bli syke, eller være bortreist på ferie. Dessuten kan avløseren være opptatt på en gård hvor situasjonen er enda mer akutt. Men er der 2-3 som er kjent på gården er det normalt mulig å få en av dem i en krisesituasjon, og det er dessuten viktig at avløserne kan hjelpe/ veilede hverandre dersom gårdbruker ikke er tilgjengelig.
Dette gjør at gården er tilrettelagt, og dersom en akutt situasjon skulle oppstå, er det flere avløsere som er godt kjent på forhånd som kan overta på kort varsel.
Den viktigste opplæringen av våre avløsere er den enkelte gårdbruker som gjør, på egen gård. Det er derfor viktig at du setter av tid til å veilede avløseren, og ikke overlater avløseren helt til seg selv.